Skuteczne zwalczanie chorób w plonach

rolnictwo-01

Chwasty to rośliny, których niepożądane cechy przeważają nad ich zaletami, przynajmniej według ludzi.

Chociaż możemy próbować manipulować naturą dla naszego własnego dobra, natura jest wytrwała. Poprzez manipulację kontrolujemy niektóre chwasty, podczas gdy inne, poważniejsze, mogą dobrze się rozwijać dzięki sprzyjającym warunkom wzrostu. Chwasty są z natury silnymi konkurentami, a te, które mogą najlepiej konkurować z innymi roślinami, zawsze mają tendencję do dominacji. Ludzie hodują rośliny dla uzyskania plonów, podczas gdy natura tworzy rośliny, aby przeżyć. Na całym świecie istnieje około 250 000 gatunków roślin, z nich około 3 procent, czyli 8 000 gatunków, zachowuje się jak chwasty. Z tych 8 000 tylko około 250 to główne problemy w światowych systemach upraw.

Roślina jest uważana za chwast, jeśli ma pewne cechy, które odróżniają ją od innych gatunków roślin.

pole

Chwasty posiadają jedną lub więcej z następujących cech, które pozwalają im przetrwać i rozwijać się w naturze, jak obfita produkcja nasion, szybkie tworzenie się populacji, długotrwałe przetrwanie zakopanych nasion, przystosowanie do rozprzestrzeniania się, zdolność do zajmowania terenów zakłóconych przez ludzi. Chwasty mogą wytwarzać dziesiątki lub setki tysięcy nasion z jednej rośliny, podczas gdy większość roślin uprawnych wytwarza tylko kilkaset nasion. Ponieważ większość chwastów odkłada swoje nasiona z powrotem w glebie, liczba takich nasion gwałtownie rośnie z roku na rok, jeśli chwasty nie są niszczone lub kontrolowane. Pomimo tego, że wiele nasion chwastów jest niezdolnych do życia, zjadanych przez zwierzęta lub owady lub rozkładających się w ciągu kilku miesięcy po ich zdeponowaniu, setki milionów zdolnych do życia nasion chwastów na akr mogą nadal znajdować się w glebie i czekać na wykiełkowanie. Ważne jest również stosowanie fungicydów, które zwalczają choroby plonów, takich jak brunatna plamistość ziemniaka. Większość chwastów może kiełkować i rozwijać się stosunkowo szybko. Wytwarzają również zdolne do życia nasiona, nawet w warunkach środowiskowych i glebowych, które nie są korzystne dla większości roślin uprawnych. W idealnych warunkach gęste populacje chwastów mogą dobrze się rozwijać i łatwo prześcignąć uprawę, jeśli pozostaną bez kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *